【BCM】Minna no tābō信用卡迎新禮遇 (至31/12/2023)

 立即申請澳門商業銀行Minna no tābō信用卡,尊享以下迎新禮遇!  

迎新禮遇
全新信用卡客戶於推廣期內成功申請Minna no tābō信用卡,並於發卡後首三個月內簽賬滿澳門幣4,800圓,尊享以下Minna no tābō信用卡迎新禮品︰   
 alt=
推廣期
28/08/2023 – 31/12/2023